VÆSKE/VANN

Med en NIBE bergvarmepumpe kan du senke dine energikostnader til oppvarming og varmtvann med inntil 80 %

Rundt omkring oss finnes energikilder i form av lagret solenergi som vi kan benytte til oppvarming av våre boliger. Men hvordan kan noen få plussgrader gi energi nok til oppvarming av en hel bolig?

Væske-vann varmepumper fra NIBE

En investering i varmepumpe for jord, sjø, berg eller grunnvann er en langsiktig investering for lavere oppvarmingsutgifter. Ingen andre alternativer gir like store besparelse. Man regner at en slik investering skal ha betalt seg innen 5-9 år, avhengig av strømpris og størrelsen på huset.

NIBEs varmepumper er bygd på over 20 års erfaring, og NIBE regnes i dag som en av Europas største produsenter av varmeprodukter til villamarkedet.