FOR BEDRIFTER

Flatmo Inneklima as har mye å tilby bedrifter. Salg montasje og service av:
Varmepumper.
Aircondition.
Kjøling til ventilasjon.
Kjøling til datarom.
Kjøle og fryserom.
Innjustering av luftmengder til ventilasjon.