NYHETER

Forbud mot fossil fyringsolje er endelig klart

Regjeringen kunngjorde 15. juni 2017 at de innførte forbud mot bruk av fyringsolje og parafin til oppvarming av bygninger fra 2020. Forbudet vil gjelde boliger og næringsbygg.

Saken er i sin helhet hentet fra novap.no

- ­Nå er det på tide å brette opp ermene, for tiden er knapp sier daglig leder Rolf Iver Mytting Hagemoen i Norsk Varmepumpeforening. I løpet av to og et halvt år må mange tusen anlegg byttes ut.

-Trolig er Norge det første landet i verden som innfører et slikt forbud, og dette kan vi skryte av når store deler av Europa bruker fossil energi til å varme opp bygg.

Hva innebærer forbudet?

Regjeringen innfører et omfattende forbud mot bruk av fyringsolje og parafin til oppvarming av boliger, offentlige bygg og næringsbygg fra 2020. Hytter som ikke er tilkoblet strømnettet vil få fritak fra forbudet.

Regjeringen sender i tillegg på høring et forslag om å forby bruk av mineralolje til oppvarming av driftsbygninger i landbruket og midlertidige bygninger som anleggsbrakker og liknende.

Hvor mange omfatter dette?

Det står trolig 60 - 80 000 oljefyrer i privatboliger og 20 000 oljefyringsanlegg i yrkesbygg og borettslag. Det er estimert at det finnes 75 000 parafinkaminer i privatboliger. Selv om salget av fossil fyringsolje har gått dramatisk ned de siste årene, finnes det få sikre tall på hvor mange oljeanlegg som er i bruk eller som kan brukes hvis vi får en kald vinter.

Hvilke alternativer finnes?

- De som i dag bruker fossil olje til oppvarming, må finne en annen løsning før 2020. Det finnes flere alternativer til fossil olje, blant annet varmepumper (...)

Les mer på NOVAP sine hjemmesider.